Főmenü
Tudományos/művészeti tevékenység
2014. január 28, kedd
Török Mária, 11:02
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

1. Tudományos/művészeti tevékenység

Az Eszterházy Károly Főiskola oktatói és diákjai egyaránt Eger város és a régió kulturális és művészeti/tudományos életének meghatározó tényezői.

A tehetséggondozás területén kiemelnénk címszavakban:

  • hallgatóink művészeti megnyilatkozásai, közös tanár-diák hangversenyek;
  • Eszterházy zenei tábor”, középiskolás diákok számára;
  •  kórusaink eredményei nemzetközi és hazai versenyeken, Kabdebó Sándor karnagy irányítása alatt:
  • jazz együtteseink hazai nemzetközi szereplései, díjai Dr. Nagy Zoltán vezetésével;
  • OTDK: 2011: III. díj, Lukács István, OMDK zeneelméleti szekciójában; 2013: I díj, Farkas Antal Sándor, a Művészeti és Művészettudományi Szekció Zenei előadás- zongora tagozat versenyén.

Oktatóink: az EKF Ének-zene Tanszékének oktatói minősítettségi aránya 7:13, vagyis a 13 fő állású oktatóból 3 rendelkezik DLA, 4 PhD fokozattal, egy oktatónk, Dr. Gábos Judit habilitált. 2013-tól Dr. Gábos Judit az EKF Neveléstudományi Doktoriskolájában témavezetői feladatot is ellát.

Zenetudományi téren: Molnár Szabolcs tanársegéd, több mint 100 rangos publikációval; hazai és külföldi konferenciákon angol nyelvű előadásokat tartott: Dr. Csüllög Judit, Dr. Gábos Judit, Dr. Várady Krisztina, Réz Lóránt; Alkotói munka, zeneszerzés: Dr. Zombola Péter Junior Príma díjas 2012-ben, Rekviemje  2012-ben az „Év zeneműve” elismerésben részesült; Fulbright ösztöndíj, 2011: Dr. Gábos Judit (USA, South Carolina); operaszerepek: Dr. Udvarhelyi Boglárka; külföldön zongora szólóestek, zenekarok szólistája Dr. Gábos Judit, orgona koncertek: Réz Lóránt; kórusokat, zenekart vezényel Kabdebó Sándor; Budapest koncertéletében aktív: Dr. Udvarhelyi Boglárka, Dr. Gábos Judit, Dr. Zombola Péter, Kabdebó Sándor, Réz Lóránt; Eger, a régió zenei életében kiemelt szerep: Marik Erzsébet, Dr. Várady Krisztina, Dr. Udvarhelyi Boglárka, Dr. Gábos Judit, Réz Lóránt, Bolya-Papp Nikoletta, Dr. Csüllög Judit, Hegyesi-Hudik Margit; az Egri Gárdonyi Géza Színház berkein belül korrepetitori, zenei rendezői, kísérő zenék komponálása: Marík Erzsébet, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Csüllög Judit; más munkahelyhez köthető tevékenység: Dr. Zombola Péter, az MTVA együtteseinek művészeti igazgatója, Kabdebó Sándor, a Magyar Rádió Gyermekkórusának karnagya, Bolya-Papp Nikoletta, az Erkel Opera kórusának tagja, helyi együttesek alapítása, vezetése: Dudás Anna, Hegyesi-Hudik Margit, helyi kutatásokban való részvétel: Dr. Kis Katalin

Oktatási, tudományos/művészeti munkánkat intézményünk támogatja. Két koncert helyszínnel rendelkezünk: az „Esterházy Zeneterem”-mel (125-ös), ahol egy újjáépített orgona és egy Boston hangversenyzongora található; valamint a Kápolnával. A könyvtár gazdag könyv- és folyóirat állománya, folyamatosan gazdagodó adatbázisai hozzáférési lehetőségünket szélesíti, kutató munkánkat ösztönzi.

Alkotói, szakmai vállalásainkat elsősorban a főiskola Pro Scientiis Alapítványa segíti (lásd: habilitációs és akadémiai doktori cselekmények ösztöndíj rendszere), valamint a főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya támogatja.

         - a jelentősebb publikációk hazai és külföldi hatása (ha van; rövid összefoglaló)

Tanáraink és diákjaink tevékenységüket kulturális, ezen belül is zenei területen bontakoztatják ki, a hatások így nem közvetetten, hanem áttételesen érvényesülnek. Viszont, sikereink, szerepléseink az intézmény és a város, sőt: külföldön az ország ismertségét a magyar zenei oktatás és művészet hagyományainak hírnevét öregbítik. Együttműködünk hazai és nemzetközi szervezetekkel, ezáltal is csatlakozva a szélesebb körű művészi, zenetudományi vérkeringéshez.

         - a publikációk adatbázisának elérhetősége (ha van).

Kollégáink művészeti/tudományos adatainak forrása elsősorban az MTMT. Ugyanakkor megemlítendő, hogy mivel még nincs elérhető Művészeti főcsoport, így a publikációkat csupán az „egyéb” kategóriába tudtuk felvinni. Előreláthatólag 2014-től, az MTMT 2.0-ban már a megfelelő helyre kerülhetnek szakmai megvalósításaink.

Molnár Szabolcs zenetörténész kollégánk publikációi a MATARKA adatbázisában is elérhetőek.