Főmenü
Osztatlan képzés
2014. február 26, szerda
Dr. Nagy Zoltán, 16:18
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Leírás az ének-zene tanár osztatlan szakról

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

magyar nyelvű megjelölése:  ének-zene tanár
   angol nyelvű megjelölése: school music teacher

Képzési forma, tagozat: nappali és levelező tagozat

Képzési idő:  10 félév

Finanszírozás: államilag támogatott és költségtérítéses

Képzési cél:

Olyan szakemberek képzése zajlik a sza­kon, akik képesek az ének-zene oktatás feladatainak szakmailag színvonalas el­látására, az alapfokú szolfézs és zeneiro­dalom oktatására. Magas fokú zenei- és pedagógiai tudásuk birtokában alkalma­sak – karvezetői felkészültségük alapján – az iskolai kórusmunka és más művészeti csoportok vezetésére, és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására.

Főbb szakmai tárgyak: szolfézs-zeneismeret, zeneelmélet, zenetörténet, karvezetés, hangképzés, zongora-hangszerjáték, partitúraolvasás, karének, népzene

Módszertani ismeretek tárgyai: ének-zene szakmódszertan, anyagismeret

Az ének-zene tanár szakon végzettek alkalmasak:

  • ének-zene oktatás feladatainak szakmailag színvonalas ellátása
  • alapfokú szolfézs, zeneirodalom oktatása
  • művészeti együttesek vezetése
  • kórusok vezetése

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

  • általános iskolák
  • középiskolák, gimnáziumok
  • zeneoktatási intézmények
  • kulturális intézmények

Induló szakpárok, érettségi követelmények:

angol nyelv és kultúra tanára– ének-zene tanár  (angol emelt szintű érettségi)

rajz- és vizuális kultúra tanár – ének-zene tanár (gyakorlati felvételi vizsga, rajz esetében alkalmassági vizsga is)

magyar tanár – ének-zene tanár  (magyar emelt szintű érettségi)

matematika tanár – ének-zene tanár  (matematika emelt szintű érettségi)

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – ének-zene tanár  (történelem emelt szintű érettségi)

német nyelv és kultúra tanára – ének-zene tanár  (német emelt szintű érettségi)

hittanár – ének-zene tanár  (hittanár szakra jelentkezés a hittudományi főiskolán)