Főmenü
Mesterképzés "MA"
2011. február 26, szombat
Dr. Nagy Zoltán, 22:42
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Leírás az ének-zene (MA) mesterképzési szakról

Képzési forma, tagozat:

Mesterfokozat (MA), nappali és levelező tagozat

Képzési idő:

Másoddiplomásoknak: 2 - 3; BA szakokról felvételt nyerteknek: 5 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

– magyar nyelvű megjelölése: okleveles ének-zene tanár;
– angol nyelvű megjelölése: school music teacher.

A képzés célja:

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan iskolai ének-zene tanárok képzése, akik magas fokú zenei és pedagógiai tudásuk birtokában alkalmasak a közoktatás zenei-kulturális területein az ének-zene oktatására, valamint – karvezetői felkészültségük alapján – az iskolai kórusmunka vezetésére és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, továbbá akik képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A szakmai diszciplináris egység törzstantárgyai:

Komplex zenei gyakorlat, Vokális előadói gyakorlat, Hangszeres előadói gyakorlat, Magyar népzene, Zene és kultúrtörténet, Karvezetés, Ének-zene szakmódszertan, Anyagismeret, Alternatív zenepedagógiai rendszerek

A differenciált szakmai ismeretek tantárgyai:

Kórushangképzés, beszédművelés, Gyermek- és ifjúsági karirodalom és vezénylési gyakorlat, Magyarországon élő nemzetiségek zenéje, Számítógépes zene, Zenei nevelés a tanórán kívül, Tudásbázisok használata a szaktárgyban

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A tanári mesterszakot végzettek egyszerre két tudományba nyernek bevezetést, saját szakterületükbe, illetve a neveléstudományba. E területeken folytathatnak a mesterfokozat megszerzése után doktori tanulmányokat.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- ének-zene oktatás feladatainak szakmailag színvonalas ellátása

- művészeti együttesek vezetése

- kórusok vezetése

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

- általános iskolák

- középiskolák, gimnáziumok

- zeneoktatási intézmények

- kulturális intézmények