Főmenü
MA Tanegységlista 40 kredit - levelező
2011. március 03, csütörtök
Dr. Nagy Zoltán, 11:28
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Tanegységlista „MA” 2 féléves képzés – 40 kredit

Szak megnevezése: ének – zene tanár

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles ének – zene tanár

Tagozat: levelező

 

 

A tanegység

Köv.

Tanóra

előfeltétel

Kredit

Ajánlott félév

Típus

Kódja

neve

I. Szakmai törzstárgyak

LMB_EN109G1

Hangszeres előadói gyakorlat 1

Gy

15

 

1

1

K

LMB_EN110G1

Hangszeres előadói gyakorlat 2

Gy

15

LMB_EN109G1

1

2

K

LMB_EN113G2

Karvezetés 1

Gy

10

 

2

1

K

LMB_EN114G2

Karvezetés 2

Gy

10

LMB_EN113G2

2

2

K

LMB_EN115G3

Komplex zenei gyakorlat 1

Gy

10

 

3

1

K

LMB_EN118K1

Magyar népzene 1

K

10

 

1

1

K

LMB_EN119G2

Magyar népzene 2

Gy

10

LMB_EN118K1

2

2

K

LMB_EN116G3

Komplex zenei gyakorlat 2

Gy

10

LMB_EN115G3

3

2

K

LMB_EN122G1

Vokális előadói gyakorlat 1

Gy

15

 

1

1

K

LMB_EN123G1

Vokális előadói gyakorlat 2

Gy

15

LMB_EN122G1

1

2

K

LMB_EN124K2

Zene és kultúrtörténet 1

K

10

 

2

1

K

LMB_EN125K2

Zene és kultúrtörténet 2

K

10

LMB_EN124K2

2

2

K

LMB_EN200S0

Zárószigorlat

Sz

0

 

 

2

 

Szakmai törzstantárgyak összesen:

21

 

 

II. Szakmódszertani modul

LMB_EN102K1

Alternatív zenepedagógiai rendszerek

K

10

 

1

1

K

LMB_EN103G2

Anyagismeret 1

Gy

10

 

2

1

K

LMB_EN104K2

Anyagismeret 2

Gy

10

LMB_EN103G2

2

2

K

LMB_EN105K2

Ének-zene szakmódszertan 1

K

10

 

2

1

K

LMB_EN106K2

Ének-zene szakmódszertan 2

K

10

LMB_EN105K2

2

2

K

LMB_EN199G3

Iskolai tanítási gyakorlat

Gy

20

LMB_EN105K2 LMB_EN106K2

3

2

K

Szakmódszertani modul összesen:

 

 

 

12

 

 

III. Kötelezően választható tárgyak

LMB_EN107G2

Gyermek- és ifjúsági karirodalom és vezénylési gyakorlat 1

Gy

10

 

2

2

KV

LMB_EN108G2

Gyermek- és ifjúsági karirodalom és vezénylési gyakorlat 2

Gy

10

LMB_EN107G2

2

2

KV

LMB_EN117G2

Kórushangképzés, beszédművelés

Gy

10

 

2

2

KV

LMB_EN120K1

Magyarországon élő nemzetiségek zenéje

K

5

 

1

2

KV

LMB_EN121G1

Számítógépes zene

Gy

5

 

1

2

KV

LMB_M1706G2

Tudásbázisok használata a szaktárgyban

Gy

5

 

2

2

KV

LMB_EN126G1

Zenei nevelés a tanórán kívül

Gy

5

 

1

2

KV

IV. Szabadon választható tárgyak

LMB_EN101G2

A zenepedagógia aktuális kutatási eredményei**

Gy

5

 

2

2

SZV

LMB_EN111G2

Kamarakórus – énekegyüttes

Gy

5

 

2

2

SZV

LMB_EN112G2

Kamarazenekar

Gy

5

 

2

2

SZV

Kötelező és szabadon választható tárgyak összesen: (7 kredit teljesítése kötelező)

17

 

 

Ének-zene tanár szakon teljesítendő összes kredit:

 

 

40

 

 

** A tárgy egy intenzív kurzus, mely minden félévben egy nagy horderejű zenepedagógiai kutatási

 

      eredmény ismertetését tűzi ki célul, egy szakmailag elismert, kompetens előadó közreműködésével