Főmenü
MA felvételi követelmény (5 féléves)
2011. február 28, hétfő
Csüllög Judit, 21:15
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

EKF- BTK ének- zene tanár

Master felvételi követelmények

Előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek:

            a)     a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok, végzettségek

-          ének-zene alapszak

-          előadóművész alapszak

-          alkotóművészet és muzikológia alapszak

-          második tanári szakképzettséget előkészítő 50 kredites szakdiszciplináris modul

 

b)    a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények.

-        a bemenethez szükséges a 10 kredites pedagógiai- pszichológiai előkészítő modul teljesítése

     az alapszakon

 

A vizsga típusa: szóbeli gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgakövetelmények:

-          Szolfézs: lapról éneklés, valamint 10 szabadon választott kétszólamú gyakorlat előadása ének- zongorával (Bertalotti solfeggiok, Kodály biciniumok)

-          Zeneelmélet: zeneelméleti alapismeretek, összhangzattani mintapélda zongorázása diktálás alapján

-          Népzene: 20 szabadon választott népdal éneklése és elemzése

-          Zeneirodalmi tájékozottság felmérése: zenetörténeti korszakok, stílusok, zeneszerzők és műveik ismerete

-          Komplex előadói gyakorlat:

o    Magánének: 2 különböző stílusú dal vagy ária előadása kotta nélkül

o    Hangszerjáték:

- zongora: 3 különböző stílusú mű előadása

- egyéb hangszer: 2 különböző stílusú mű előadása

- kötelező zongora: 2 különböző stílusú mű előadása