Főmenü
Karvezetés
2011. február 26, szombat
Dr. Nagy Zoltán, 22:38
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Leírás az ének-zene (BA) alapszak karvezetés szakirányról

Önálló szakképzettséghez vezető szakirány

 

Fontosabb tantárgyak:

Műelemzés: Különféle zenetörténeti korszakok stilisztikailag legjellemzőbb alkotásainak elmélyült, analitikus jellegű elemzése, az elemzési kritériumok önálló alkalmazása.

Zeneelmélet: Az egyes zeneművek formájának, harmóniarendszerének mélyreható elemzése és alkalmazási lehetőségei a kórusmunkában.

Szolfézs: A kórusmunkához szükséges intonációs, laprólolvasási és harmónia-felismerési gyakorlat, mely a készségeket magas szintre emeli.

Karvezetés: A vezénylési technika magas szintre fejlesztése, a vonatkozó művészeti ág stílusaiban való jártasság, különféle öntevékeny együttesek vezetéséhez szükséges alkalmasság megszerzése.

Kórusirodalom: A kórusrepertoárban szereplő legjelentősebb zeneművek megismerése.

Beszédgyakorlat: Helyes artikuláció, légzésgyakorlatok, retorikai alapismeretek.

Zongorakíséret: Széleskörű zenei képzettség, hangszertechnikai felkészültség megszerzése – felkészülés énekesek, hangszeresek zenei irányítására, zeneművek betanítására, korrepetálására.

Transzponálás-partitúraolvasás: A többsoros és többkulcsos, szólamkeresztezett kották, partitúrák élményszerű, zongorán történő előadása, a transzponáló hangszerek olvasása.