Főmenü
Ének - zene tanár (4+1 éves) felvételi követelmény
2013. február 02, szombat
Dr. Nagy Zoltán, 16:57
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Szóbeli gyakorlati vizsga sajátos követelményei az EKF ének-zene - egyéb tanár  szakán

Éneklési készség, zenei hallás, intonációs biztonság vizsgálata, hangszertudás bemutatása

- Népzenei ismeretek:

- Szabadon választott népdal (min. 30) éneklése szöveggel, szolmizálva

- Népdalelemzés alapfokon - Ajánlott irodalom: Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos példatárával) - Zeneműkiadó Bp, 1971.

- Szolfézs:

- Lapról éneklés

- 10 szabadon választott kétszólamú mű előadása ének + zongorával vagy énekes partnerrel - Kodály: Bicíniumok és/vagy Bertalotti: Solfeggio - ból

- Zongorán játszott dallam visszaéneklése

- Zeneelmélet:

- hangsorok 7# - 7b- ig, dúr, moll, modális és pentaton hangsorok éneklése szolmizálva és abszolút hangnévvel. A hangsorok szerkezete, jellemzői.

- Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, domináns négyeshangzat (oldással) felépítése, hallás utáni felismerése

- Zeneirodalmi tájékozottság felmérése

- Hangszerjáték

- Zongora és vonós szakosok számára a zeneiskola 5. - 6. osztályának; fúvós, ütő, gitár szakosok számára a zeneiskola 4. osztályának minimális szintjén három különböző stílusú darab bemutatása.

- Akiknek tanult hangszere nem a zongora, hanem bármilyen más hangszer, azoknak is kötelező zongorán két különböző stílusú darabot előadni, minimum a zeneiskola 2. - 3. osztályának szintjén.

A jelentkező a népdalok, a bemutatni kívánt művek jegyzékét, valamint a pályaalkalmasságot igazoló egy hónapnál nem régebbi gégeszakorvosi vizsgálat eredményét hozza magával a felvételi vizsgára.