Főmenü
Bemutatkozás
2011. február 25, péntek
Dr. Nagy Zoltán, 14:11
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

BEMUTATKOZIK AZ ÉNEK-ZENE TANSZÉK

 Az alapítás (újjászervezés) adatai

Az 1948-ban Debrecenben megnyílt Állami Pedagógiai Főiskolán az Ének-zene Tanszéket is megszervezték. A tanszék első vezetője Csenki Imre volt.

A következő év őszétől (1949. október 5-én volt az évnyitó), már Egerben folyt az oktató munka. Ennek rendjét, kereteit az akkori minisztériumi rendeletek, utasítások szabták meg. Ennek megfelelően a képzés 2 éves és kétszakos volt, amelyet egy gyakorló év követett; ennek végén a jelöltek államvizsgát tettek. Az ének szak mellé a magyar, a történelem, s valamivel később a testnevelés szak járult.

1955-ben központi határozat folytán oktatáspolitikai és gazdasági okok miatt a főiskola néhány tanszéke - közöttük az Ének-zene Tanszék is megszűnt. Újjászervezésére 1959-ben került sor.

Az 1949/50-es tanévtől tanszékvezetők voltak:

         Kutasi Klára: 1949-52

         Szalay Lajos: 1952-54

         Heintz Fülöp: 1954-56

A tanszék munkájának újraindítása Rezessy László főiskolai tanár nevéhez fűződik, aki az 1973/74-es tanév végéig vezette a tanszéket.

Az újjászervezés idején a képzés 4 évre, de ugyanakkor háromszakosra bővült. (pl.: magyar-történelem-ének, magyar-orosz-ének, vagy: biológia-földrajz-ének stb.). A máig is alapvetően érvényben lévő két szakos, 4 éves képzés az 1964/65-ös tanévtől indult. Ma már a magyar és történelem mellett német-angol-francia-hittan-művelődésszervező szakok is választhatók az ének mellé. 1993 és 94 őszén ének-zene­–karvezetés szak is indult. 1998 őszétől átmenetileg szünetel a szak indítása. Az 1959/60-as tanévtől levelező oktatás is folyik a tanszéken.

 

                             Részvétel a város (megye) zenei életében

 

Az ének tanszék tanárai és hallgatói évtizedek óta aktív közreműködői az intézmény, a város és a régió zenei életének. Tanáraink jó része ott található a város valamely zenei intézményében, együttesében (Zeneiskola, Szimfonikus zenekar, a városban működő kórusok valamelyike, Gárdonyi Géza Színház stb.). Többen, énekes- és hangszeres szólószerepléseikkel (önálló-koncert, közreműködés) - állandó résztvevői a városi rendezvényeknek, ugyanakkor eleget tesznek a környező, s a távolabbi helységek meghívásainak is.

A tanszék egyes tanárai, állandó tagjai bizonyos megyei, városi rendezvények (kórustalálkozók, népdalkörök bemutatója stb.) zsűrijének is. Rendszeres a szakmai kapcsolat a városban működő zenetanárokkal, akiknek óraadói munkája segíti a tanszék oktatói feladatainak ellátását.

  

Tanszékünk külföldi kapcsolatai

 

Az Ének-zene Tanszék fennállása óta aktív szerepet vállalt a főiskola intézményközi kapcsolatainak ápolásában és fejlesztésében, melyek közül kiemelkedőek: Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya (Szlovákia), University of Minnesota, Duluth (USA), a Loire-Atlantique megyei ADDM (Franciaország), a Valdosta State University (USA), Univerzita Konstantina Filozofa Nitre (Szlovákia), Cieszyn-i Egyetem (Lengyelország), University Arteveldehoge-Scholl, Gent (Belgium). Ezen kapcsolatok tanár- és diákcserék, illetve művészeti együttműködés szintjén valósultak meg.  

Már meglévő, jól működő külkapcsolataink eddig is lehetővé tettek hallgatói csereprogramokat, melyek a résztvevők számára rendkívül inspiratívak voltak.  Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk új perspektívákat nyitott meg a pályázati alapokon történő hallgatói csereprogramok kiaknázásában. Emellett külföldi vendégoktatóink voltak: Stanley Wold és Patricia Laliberte - University of Minnesota, Duluth; Larry Scully és Lyle Indergaard - Valdosta State University (USA); Jean-Marie Bellec, Jean-Pierre Déruard, Frederic Chifforeau - az ADDM Nantes-i Intézete; Jeremiás Margit - Conservatoire Royale (Brüsszel); Barbara Krakauer New York-i hegedűművész, stb.

 

                    Hallgatóink eredményei versenyeken, fesztiválokon

 

A 60-as évektől rendszeressé vált, hogy az ország egyetemei és főiskolái művészeti bemutatókat tartanak. Ezeket általában kétévenként rendezték, különböző helyszíneken – nevezetesen Keszthelyen, Egerben, Sárospatakon, Debrecenben. Ezeken a rendezvényeken hallgatóink minden alkalommal eredményesen szerepeltek.

         Együtteseink eredményei:

         Női kar    vez. Tar Lőrinc

         Minden alkalommal arany oklevél és különdíj.

         1963   Eger

         1966   Keszthely

         1968   Keszthely

         1974   Eger

         1976   Eger

         1982   Eger

         1984   Sárospatak

         1986   Debrecen

         vez. Sz. Vass Márta

         2003   Besztercebánya (arany oklevél (I. hely) és abszolút győztesnek járó diploma)

            vez.: Kabdebó Sándor

2010 Budapest

2012 Budapest

 

         Vegyes kar   vez. Szepesi Györgyné 1995-től Kis Katalin, 2008- tól Kabdebó Sándor

         1980   Eger             ezüst oklevél

         1982   Eger             arany oklevél

         1984   Sárospatak   arany oklevél

         1997 Besztercebánya (Szlovákia) Nemz. Kórusverseny   arany oklevél

         2010 Budapest         Kodály Zoltán Kórusverseny II. díj

Kamarakórus vez. Kabdebó Sándor

2011 Várna (Bulgária)

2012 Budapest

         Zenekar     vez. Gulyásné Székely Éva

         1978   Eger             arany oklevél

         1984   Sárospatak   ezüst oklevél + különdíj

 

A tanszék tervei

 

A bolognai folyamat, a felzárkózás, a versenyképesség megőrzése és erősítése óhatatlanul a megújulás felé vezet; rohamosan változó világunkban a piac újabb és egyre erősödő kihívások elé állít bennünket.

Az utóbbi évtizedben az ének-zene tanárok, hangszertanárok és művészek képzése mellett megnőtt az igény olyan zenei szakemberek jelenlétére is, akik a kultúra és média különböző területein adódó speciális feladatokat magas szintű zenei képzettségük segítségével színvonalasan oldják meg.

Az észak-magyarországi régióban tanszékünk eddig is meghatározó, sőt egyedülálló képzési profilt nyújtott. Az új, színesebb képzési paletta várhatóan még nagyobb vonzerővel bír majd a fiatalság körében.

A várhatóan jelentős fejlődésnek induló kulturális jellegű információ-áramlás és -csere mellett nem elhanyagolandó szempont a zenei ízlés hozzáértő szakemberek általi fejlesztése, a leendő zenehallgató-generációk nevelése, a személyiség művészetek révén történő fejlesztése. Az erre irányuló társadalmi igény – a sokszínű európai kultúra befogadásának következményeként – az elkövetkezendő évtizedekben valószínűleg növekedni fog.

Mindezek mellett természetesen nélkülözhetetlen az ének-zene tanárok képzése is, mely az új struktúra szerint a Bachelor majd a Master képzésben teljesedik ki. A végzettek elhelyezkedési lehetőségei már Eger városában és a városkörnyéken is igen gazdagok: ifjúsági-, gyermek- és felnőtt művelődési intézmények, helyi rádió- és tv stúdiók, színház, bábszínház, helyi szimfonikus zenekarok, tánc- és drámacsoportok, egyházi intézmények.

A nemzetközi tapasztalatok alapján határozottan állítható, hogy a zenei-kulturális nevelés más, elsősorban bölcsészeti jellegű tárgyakkal együtt a „hagyományos” felsőoktatási intézményrendszerben oktatható legjobban, elválasztva a merőben más módszereket igénylő előadó-művészeti-, illetve zenetudományi képzéstől.

                                         Ének-zene Tanszék

                                           (Alapítva: 1948)

                        A tanszék működése 1955-1959 között szünetelt

            Tanszékvezetők

       1948 - 1949    Csenki Imre

            1949 - 1952    Kutasi Klára

            1952 - 1954    Szalay Lajos

            1954 - 1956    Heintz Fülöp

                  1959 - 1975    Rezessy László

        1974 - 1976    Tar Lőrinc

                   1976 - 1978    Szécsényi Olivér

                     1978 - 1990    Dr. Kelemen Imre

                     1990 - 1995    Szepesi Györgyné

                            1995 - 2004    Gulyásné Székely Éva

                 2004 -              Dr. Gábos Judit

                        Oktatók

            1950 - 1955    Tary László                                                                      1966 – 1991   Nagy Miklós             

            1952                 Király Gyula                                                                     1969 - 1984    Vajda Lászlóné

            1953 - 1955    Dózsa Ferencné  (Dr. Pusztai Jánosné)                    1953 - 1955    Geibinger Sándor                  

            1970 - 1972    Záborszky István                                                             1959 - 1970    Auer Gyula                           

            1971 - 1975    Moskovszky Vince                                                           1960 - 1966    Gyárfás Győzőné

            1972 - 1997    (Dobos Andrásné)                                                          1960 - 1961    Pataki Veronika

                                      Mag Stefánia                                                                    1960                Könczöl Ferenc 

           1972 - 1991    Palotai Ferencné                                                              1961- 1996     Ary Tibor

           1974 - 1987    Rózsa László                                                                    1961 - 1991    Ary Tiborné

           1975 -             Marík Erzsébet                                                                    1961 - 1962    Back Éva 

           1977 - 2008   Gulyásné Székely Éva                                                      1962 - 1988    Csikós Andor

           1977 -              Kátai László                                                                      1962 - 2009    Dr. Kelemen Imre

           1978 - 1986    Aradi Tiborné                                                                    1962 - 2000    Tar Lőrinc

           1978 - 1986    Juhász Flórián                                                                  1963 - 1970    Cseh Béla

           1978 - 1995    Szepesi Györgyné                                                            1982 - 1986    Tamás Endréné

            1987 - 2008    Barta Anna                                                                        1987 -              Dudás Anna

            1987 - 1991    Szili Mihály                                                                        1988 - 1997    Dobosné Luda Andrea

            1988 - 1989    Veliczkyné Csák Judit                                                     1991 - 2007    Almássy Erzsébet

            1991 - 1994    Dunkel Norbert                                                                 1991 -              Dr. Gábos Judit

            1991 -             Hegyesi - Hudik Margit                                                     1991 - 2001   Tóthné Baranyi Krisztina

            1992 - 1993   Kocsis Eszter                                                                    1992 - 1993    Lee Myeong Jae

            1994 - 1999   Csizmadia Géza                                                               1994 -               Dr. Kis Katalin

            1998 -             Réz Lóránt                                                                          1998 -         Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina

            1998 -            Dr. Nagy Zoltán                                                                        1999 -              Dr. Csüllög Judit

            2001 -            Püskiné Udvarhelyi Boglárka                                           2008-              Molnár Szabolcs

            2008-             Dr. Zombola Péter