Főmenü
BA felvételi követelmény
2011. február 28, hétfő
Csüllög Judit, 21:06
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

A felvételi vizsga értékelése összesen 200 pont

    – szóbeli, gyakorlati vizsga      

         1. Éneklési készség: Alapvető követelmény az intonálási biztonság,

            a megfelelő hangszín, hangterjedelem, a kifejező előadásmód

            szabadon választott népdalok előadása szöveggel, emlékezetből.    

                   értékelése: 60 pont

              2. Kottaolvasás: Ismeretlen dallam éneklése első látásra.     

              értékelése: 30 pont

           3. Zenei alapismeretek: dúr, moll, 7 kereszt és 7 b-ig.  A különböző           

                    hangközök, hármashangzatok és fordításaik szerkezeti felépítése,           

               hallás utáni felismerése, visszaéneklése.  

              értékelése: 60 pont

     –   hangszeres tudás bemutatása      

              legalább két különböző stílusú zenemű előadásával.

             értékelése: 30 pont     

     –   zeneirodalmi tájékozottság felmérése 

            értékelése: 20 pont