Főmenü
A tanszék hazai és külföldi kapcsolatai
2014. január 28, kedd
Török Mária, 11:06
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

3. A tanszék hazai és külföldi kapcsolatai

3.1. A hazai kapcsolatok felsorolása, az együttműködés formájának rövid megnevezése

A tanszék két oktatója, Dr. Gábos Judit és Dr. Csüllög Judit az MRK Művészetközvetítő Bizottságának (elnök: Dr. Ferencziné Dr. Ács Ildikó DLA, a Nyíregyházi Főiskola BTK Dékánja) tagjaként – mely a hasonló képzést nyújtó testvérintézményeket fogja össze (az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Intézet ének-zene tanszékeit) rendszeresen részt vesz a bizottság értekezletein, megbeszélésein. Ezeken az ének-zene képzés aktuális kérdéseit, esetleges változtatásait tárgyaljuk. Az eszme és információ csere elősegíti a képzésünk korszerűsítésére, valamint megismertetésére, népszerűsítésére irányuló erőfeszítéseink reális alapjait. Elsődleges szempontunk a szakmai tartalom új struktúrákba öntése, ugyanakkor az értékrend tradicionális mutatóinak megőrzése az átmenet, megújulás korszakában is.

Az ország középiskoláival aktív kapcsolatokat ápolunk, mindenek előtt azokkal az intézményekkel, melyek diáksága körében az egri Ének-zene Tanszék mindig is népszerű és magas színvonalú zenei továbbtanulási lehetőséget jelentett, több mint félévszázadon át. Ezek között megemlítjük, a teljesség igénye nélkül:

 - Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Miskolc

 - Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Debrecen

 - Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Kecskemét

- Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szolnok

A fentebb említett iskolák, gimnáziumok, középiskolák számos diákja pályán maradt és sikeres ének tanárként működik, ugyanakkor a 2012 óta évi rendszerességgel megrendezett Eszterházy Zenei Táborunknak is több aktív résztvevőjét biztosítja.

Az ének-zene tanárok képzésének fontos állomása a gyakorlati tanítás: tanszékünk folyamatos, szoros kapcsolatot ápol az EKF Gyakorlóiskolával. A szakmai egyeztetéseken túl egy szakvezető kolléga (Vass Márta) rendszeresen tart főiskolásoknak is kurzusokat, illetve 4 oktatónk az EKF AMI állandó óraadó tanára is egyben.

A tanszék a KÓTA Egyesület tagja, Dr. Kis Katalin és Kabdebó Sándor rendszeresen részt vesz a közgyűléseken.

3.1.1. Rövid értékelés (tartalmi vonatkozások, eredmények, hatások)

Az MRK Művészetközvetítő Bizottságának zenei szekciójában érvényesítjük a specifikus egri nézőpontunkat az ének-zene tanárképzésen belül, összhangba hozva ezeket az általános szakmai szempont rendszerrel. Úgy az osztott, mint az osztatlan képzés KKK-ját, tanegység listáját együttesen, konzorciumban dolgoztuk ki.

3.2. A nemzetközi kapcsolatok felsorolása, az együttműködés formájának rövid megnevezése

ERASMUS kapcsolatok:

- Arteveldehogeschool Gent (Belgium)

- Karadeniz University, Trabzon (Törökország)

- Conservatorio de Musica Oscar Espla, Alicante (Spanyolország)

- Pomerániai Egyetem, Slupsk (Lengyelország)

- Babes-Bolyai Egyetem Zenepedagógiai Tanszéke (Kolozsvár, Románia)

- Partiumi Keresztény Egyetem Zenei Tanszéke (Nagyvárad, Románia)

Együttműködések:

 - Konstantina Filozofa Egyetem, Nyitra (Szlovákia)

- ISI Seni Institute for the Arts, Yogyakarta (Indonézia)

- Valdosta State University, Georgia (USA)

Nemzetközi szervezetekben tagság:

2009-2011: AEC tagság

2010-2011: ISME egyéni tag (Gábos)

                   WPTA egyéni tag (Gábos)

Számszerűsítve a fentebb felsorolt kapcsolatokat, az alábbiakban íme a külkapcsolatok hallgatói, oktatói vetülete, fogadás-küldés vonatkozásában, 2009-2013 között

Hallgatók: küldtünk 9 hallgatót

                  fogadtunk 12 hallgatót

Oktatók: Erasmus ösztöndíjjal küldtünk 4 kollégát

               fogadtunk 6 oktatót

-

3.2.2. Rövid értékelés (tartalmi vonatkozások, eredmények, hatások)

Az Ének-zene Tanszék külkapcsolatainak mennyisége, a társintézményekkel való együttműködésének sokoldalúsága, sokszínűsége - úgy az oktatási, mint művészeti programok tekintetében – az EKF keretein belül, a tanszék nagyságához képest figyelemre méltó. Természetesen ennek egyik oka a „zene, mint világnyelv”- nek felismerése és elismerése. Ugyanakkor külföldi kapcsolataink folyamatosan emelkedő dinamikája nem csupán intézményünk információcsere-áramlás iránti elkötelezettségét és nyitottságát tükrözi, hanem ezen belül zenész kollégáinknak azon felismerését, hogy diákjaink külföldi tanulmányai, valamint a külföldi diákok vagy oktatók jelenléte önmagában nem kölcsönöz nemzetközi jelleget egy tanszéknek, hanem: a nemzetközi perspektívát a diák- diák, valamint a diák-tanár kölcsönhatása és dialógusa, az eszme és gondolatáramlás, a működő struktúrák és sikeres minták megismerése és megosztása jelenti.

A tanszék oktatói tudatosan, folyamatosan bővítik nyelvi, elsősorban angol nyelvű ismereteiket, hiszen egy tanszék attraktivitása a külföldi diák számára arányosan nő az angol nyelvű kurzuskínálattal. 2013 őszén két több tanegységet felölelő angol nyelvű  kurzus tömböt állítottunk össze: „Music Practice in the Spirit of the Kodály Concept”;  valamint Complex Music Performance and Body Mapping Music Studies”. Ez a két program csomag gyökeresen megújult és logikusan felépített idegen nyelvi képzést ígér a jövőben a tanszékünk oktatási palettáján.